Søknadsportalen for barnehage og SFO blir midlertidig stengt i tidsrommet 18. til 29. september. Årsaken er at Modum kommune skal gjennomføre en omfattende oppdatering av opptakssystemet.


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass eller overføring til annen barnehage/SFO, velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke logge inn.

Ny innlogging med ID-porten
Fra og med 22. desember er det mulig å logge seg på portalen med ID-porten. Trykk på lenken over her og følg instruksene. Informasjon om ID-porten. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden, og eventuelle saker vedrørende eksisterende plasseringer.

Endre søknad eller slette søknad
For å endre en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass/Si opp plass
For å søke om endring av eksisterende plass eller si opp plassen må du logge inn med brukernavn og passord. Mangler du brukernavn, klikk på Søknad om brukernavn nedenfor.

Bytte SFO/barnehage
Ved overflytting til annen SFO/barnehage, må eksistrende plass sies opp, og det må søkes om plass ved den nye enheten.